Арешт корпоративних прав як спосіб захисту прав потерпілого у кримінальному провадженні
27/10/2021
Правовий інсайт
Правове обґрунтування
Арешт корпоративних прав в рамках кримінального провадження є відносно новим заходом забезпечення у порівнянні із застосуванням цього засобу захисту у сфері державної реєстрації юридичних осіб. Реалізується вказане поняття шляхом прийняття рішення про заборону вчинення реєстраційних дій у сфері державної реєстрації.

Обтяження - заборона або обмеження розпорядження та/або користування нерухомим майном, встановлені законом, актами уповноважених на це органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, або такі, що виникли з правочину.
Підготовлено:
Ключові терміни:
• арешт майн;
• корпоративні права;
• збереження речових доказів.
Юрист
Арешт корпоративних прав в рамках кримінального провадження є відносно новим заходом забезпечення у порівнянні із застосуванням цього засобу захисту у сфері державної реєстрації юридичних осіб. Реалізується вказане поняття шляхом прийняття рішення про заборону вчинення реєстраційних дій у сфері державної реєстрації.

Обтяження - заборона або обмеження розпорядження та/або користування нерухомим майном, встановлені законом, актами уповноважених на це органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, або такі, що виникли з правочину.
Ключові терміни:
• арешт майн;
• корпоративні права;
• збереження речових доказів.
Реєстраційна дія - державна реєстрація прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, а також інші дії, що здійснюються державним реєстратором у Державному реєстрі прав, крім надання інформації з цього реєстру.

Особливо актуальним дане питання постає у період розквіту рейдерства в Україні та складністю розслідування таких кримінальних проваджень.

Однією з найбільш ефективних форм захисту від рейдерства є заборона будь-яким державним реєстраторам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо внесення змін до записів про юридичні особи та про їх керівників.

Алгоритм дій

Дуже часто у ході досудового розслідування кримінальних правопорушень проти власності та у сфері службової діяльності, пов’язаних з корпоративними правами власників юридичних осіб, з метою попередження подальшої реалізації злочинного умислу, виникає необхідність заборони вчинення реєстраційних дій у сфері державної реєстрації щодо юридичних осіб або майна.
З цією метою доцільним для потерпілого буде звернення в порядку ст. 220 КПК України до слідчого чи прокурора для ініціювання останніми питання щодо внесення до слідчого судді клопотанням про накладення арешту.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном
З цією метою доцільним для потерпілого буде звернення в порядку ст. 220 КПК України до слідчого чи прокурора для ініціювання останніми питання щодо внесення до слідчого судді клопотанням про накладення арешту.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном
Звертаючись з клопотанням про накладення арешту на корпоративні поава необхідно довести, що корпоративні права, які належать потерпілому є предметом злочинного посягання.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дуже часто об’єктом кримінальних правопорушень є майнові частки (корпоративні права) підприємств. Таким чином, звертаючись з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права необхідно довести, що корпоративні права, які належать потерпілому, є предметом злочинного посягання, щодо яких службовими особами, засновниками, їх представниками, державними реєстраторами та іншими особами чиняться дії з незаконного посягання, а отже вони мають значення речових доказів у справі, оскільки записи про них підтверджують неправомірність дій державних реєстраторів, засновників та інших осіб, які чинять відносно них незаконні дії.
Таким чином, необхідно доказати, що наявна необхідність у недопустимості подальшого розпорядження, переоформлення, продажу, відчуження зазначеного майна іншим особам, до з’ясування усіх обставин скоєння кримінального правопорушення.
Таким чином, необхідно доказати, що наявна необхідність у недопустимості подальшого розпорядження, переоформлення, продажу, відчуження зазначеного майна іншим особам, до з’ясування усіх обставин скоєння кримінального правопорушення.
Об'єктом кримінальних правопорушень є майнові частки (корпоративні права) підприємств.
Корпоративні права потерпілого необхідно визнати речовим доказом у конкретному кримінальному провадження. А в клопотанні довести реальний ризик того, що корпоративні права, як речовий доказ, можуть бути втрачені, оскільки, наприклад: вчинені протягом короткого часу реєстраційні дії вказують на високу ймовірність подальшого відчуження корпоративних прав шляхом їх перереєстрації, а відповідно може ускладнити їх повернення.

У клопотанні доцільно також зазначити, що в результаті застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, майно не вилучається у власника та не обмежується господарська діяльність юридичної особи. У випадку арешту тільки забороняється розпорядження корпоративними правами на період кримінального провадження і є співрозмірним обмеженням права власності.

Разом із накладенням арешту необхідно заборонити вчиняти реєстраційні дії, оскільки саме шляхом вчинення реєстраційних дій здійснюється відчуження майна. Також, у разі доцільності проведення розгляду такого клопотання в суді без виклику осіб які володіють або користуються вищезазначеним майном, необхідно зазначати про те, що існує загроза переоформлення, відчуження, поділу або інших дій направлених на приховування незаконних реєстраційних дій
Практичний досвід
Завдяки злагодженим та послідовним діям команди Nightingales Partners розкрито злочинну схему по вибуттю з власності підприємства усього нерухомого майна, що складалося з 48 земельних ділянок та 7 багатоквартирних будинків загальною вартістю більше 50 млн. грн., з метою позбавлення інших учасників підприємства права на їх майнову частку. Попереджено подальший перепродаж цього майна, з метою унеможливлення його повернення законному власнику, шляхом накладення арешту на 48 земельних ділянок та 7 багатоквартирних будинків.

Завдяки оперативній роботі, в рамках кримінального провадження за клопотаннями юристів Nightingales Partners накладено арешт на корпоративні права підприємства, чим вдалося попередити ліквідацію цього підприємства та завадити вказаній групи довести свій злочинний умисел до кінця.
Висновок
Таким чином, кінцевою метою застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт є збереження речових доказів. Отже, в резолютивній частині клопотання необхідно просити суд:

1. Заборонити усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь-які реєстраційні дії відносно «юридичної особи», виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію будь яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

2. Заборонити усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії за участі «юридичної особи», проводити державну реєстрацію змін до установчих документів та вносити будь які записи до відомостей державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі щодо створення будь яких нових юридичних осіб, входу до складу та/або виходу зі складу учасників будь-яких юридичних осіб.
Таким чином, кінцевою метою застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт є збереження речових доказів. Отже, в резолютивній частині клопотання необхідно просити суд:

1. Заборонити усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь-які реєстраційні дії відносно «юридичної особи», виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію будь яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

2. Заборонити усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії за участі «юридичної особи», проводити державну реєстрацію змін до установчих документів та вносити будь які записи до відомостей державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі щодо створення будь яких нових юридичних осіб, входу до складу та/або виходу зі складу учасників будь-яких юридичних осіб.
We offer solutions