Бомбоубежища или сооружения защиты: законодательные нововведения (на украинском)

13/09/2022
Правовой анализ
Війна, яку Російська Федерація розпочала проти українського народу, змусила нас переглянути відношення до важливості споруд цивільного захисту. Не буде великою таємницею, той факт, що як цивільне населення так і держава не надавали їм належного значення.
Однак, реальність диктує свої правила.

29.07.2022 Верховною Радою підписано законопроект (№ 7398) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій» (далі – «Закон»).
Згідно пояснювальної записки, Закон розроблено з метою вжиття додаткових заходів у сфері будівельної діяльності, пов’язаних із захистом населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними і біологічно небезпечними речовинами.

Передбачається внесення змін та доповнень до наступних нормативно-правових актів: Кодекс цивільного захисту України, Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про ринок електричної енергії».

Для належного розуміння, слід зупинитись на визначеннях захисної споруди цивільного захисту та споруд подвійного призначення, які містяться у Кодексі цивільного захисту України з урахуванням запропонованих змін.
Так, захисні споруди цивільного захисту - інженерні споруди, призначені для захисту населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів.

Подготовлено:
Юрист
Яна Михайлюк
Младший юрист
Війна, яку Російська Федерація розпочала проти українського народу, змусила нас переглянути відношення до важливості споруд цивільного захисту. Не буде великою таємницею, той факт, що як цивільне населення так і держава не надавали їм належного значення.
Однак, реальність диктує свої правила.

29.07.2022 Верховною Радою підписано законопроект (№ 7398) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій» (далі – «Закон»).
Згідно пояснювальної записки, Закон розроблено з метою вжиття додаткових заходів у сфері будівельної діяльності, пов’язаних із захистом населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними і біологічно небезпечними речовинами.

Передбачається внесення змін та доповнень до наступних нормативно-правових актів: Кодекс цивільного захисту України, Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про ринок електричної енергії».

Для належного розуміння, слід зупинитись на визначеннях захисної споруди цивільного захисту та споруд подвійного призначення, які містяться у Кодексі цивільного захисту України з урахуванням запропонованих змін.
Так, захисні споруди цивільного захисту - інженерні споруди, призначені для захисту населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів.
Споруди подвійного призначення - наземні або підземні будівлі/споруди чи їх окремі частини, що спроектовані або пристосовані для використання за основним функціональним призначенням, у тому числі для захисту населення, та в яких створені умови для тимчасового перебування людей.

Визначення «бомбосховище», є більш зрозумілим населенню і часто використовують в розмовній мові, хоча такий термін не містить нормативного закріплення.

Далі розглянемо деякі із запроваджених змін до Кодексу цивільного захисту України.
Статтю 3 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» пропонується доповнити частиною 10, згідної якої визначається обов’язкова наявність розділу інженерно-технічного захисту у проектній документації.

Такий розділ може передбачати будівництво захисних споруд цивільного захисту або споруд подвійного призначення, а також проектні рішення щодо врахування вимог пожежної та техногенної безпеки для наступних об’єктів будівництва:
  • які за класом наслідків належать до об’єктів з середнім (СС2) та значним (СС3) наслідками, на яких постійно перебуватимуть понад 50 фізичних осіб або періодично перебуватимуть понад 100 фізичних осіб;
  • або тих що віднесені до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України.
Відтак, для певної категорії об’єктів будівництва, а у розрізі визначених критерій це більшість житлової нерухомості, повинно бути передбачені споруди цивільного захисту. У переважній більшості це будуть споруди подвійного призначення (підвальні приміщення, паркінги, тощо).

Не менш важливим є доповнення ч. 14 ст. 32 Кодексу цивільного захисту України, яка конкретизує порядок і строк розірвання договору оренди захисної споруди цивільного захисту комунальної або державної власності.
Передбачається одностороннє розірвання такого договору оренди шляхом повідомлення орендаря про таке розірвання не пізніше як за 24 години до розірвання договору.
У орендаря, відповідно виникає обов’язок звільнити захисну споруду цивільного захисту протягом 24 годин з моменту повідомлення про розірвання договору.

Окрім того, передбачається визначення істотної умови такого договору оренди, як його розірвання в односторонньому порядку у разі:
  • порушення порядку використання у мирний час захисної споруди цивільного захисту (її частини) для задоволення господарських, культурних і побутових потреб;
  • невиконання орендарем вимог щодо звільнення захисної споруди цивільного захисту, який перебуває в оренді, протягом 24 годин з моменту приведення єдиної державної системи цивільного захисту у режимі підвищеної готовності.
Так, єдина державна система цивільного захисту - сукупність органів управління, центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, які забезпечують державну політику в галузі цивільного захисту як в мирний час, так і в особливий період.

Обов’язок щодо підготовки споруд цивільного захисту протягом 24 годин з моменту приведення єдиної державної системи цивільного захисту, її складових у режимі підвищеної готовності, визначається у запропонованій до доваження частиною 16 ст. 32 Кодексу цивільного захисту України.

Дані зміни, дозволяють боротись із недобросовісними орендарями що зловживатимуть своїм правовим становищем шляхом перешкоджання доступу до відповідних приміщень (споруд).

Це не усі зміни, запропоновані законопроектом, однак навіть викладені вище є першим кроком у напрямку становлення цілісної системи цивільного захисту.
Підготовлено для Protocol UA.
We offer solutions