Disclosure of financial statements - practical nuances (in Ukrainian)
30/06/2022
Legal Alert
Практика приватних клієнтів - це не лише структурування бізнесу та податкового навантаження клієнтів, але й супровід таких осіб під час їх перебування на посадах з управління підприємствами чи організаціями.

Так, один із приватних клієнтів Nightingales Partners є директором товариства, а відповідно до законодавства є багато випадків, коли керівника підприємства може бути притягнуто до відповідальності.

01.01.2019 набрав чинності абзац другий частини третьої статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі - «Закон»), який визначив обов'язок великим підприємствам та середнім підприємствам оприлюднювати на своїй веб-сторінці річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом. Попередньо, такий обов'язок стосувався виключно підприємств, що становлять суспільний інтерес.

За визначенням Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», категорії середніх та великих підприємств відповідають щонайменше двом із зазначених нижче критеріїв:

- середні підприємства: балансова вартість активів - до 20 мільйонів євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 40 мільйонів євро; середня кількість працівників - до 250 осіб;

- великі підприємства: балансова вартість активів - понад 20 мільйонів євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - понад 40 мільйонів євро; середня кількість працівників - понад 250 осіб.
Не менш важливим буде звернути увагу на суміжний обов'язок, визначений п. 46.2 Податкового кодексу України. Так, платники податку на прибуток, які відповідно до Закону зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають її контролюючому органу у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним.
Partner
Prepared by:
Associate
Практика приватних клієнтів - це не лише структурування бізнесу та податкового навантаження клієнтів, але й супровід таких осіб під час їх перебування на посадах з управління підприємствами чи організаціями.

Так, один із приватних клієнтів Nightingales Partners є директором товариства, а відповідно до законодавства є багато випадків, коли керівника підприємства може бути притягнуто до відповідальності.

01.01.2019 набрав чинності абзац другий частини третьої статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі - «Закон»), який визначив обов'язок великим підприємствам та середнім підприємствам оприлюднювати на своїй веб-сторінці річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом. Попередньо, такий обов'язок стосувався виключно підприємств, що становлять суспільний інтерес.

За визначенням Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», категорії середніх та великих підприємств відповідають щонайменше двом із зазначених нижче критеріїв:

- середні підприємства: балансова вартість активів - до 20 мільйонів євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 40 мільйонів євро; середня кількість працівників - до 250 осіб;

- великі підприємства: балансова вартість активів - понад 20 мільйонів євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - понад 40 мільйонів євро; середня кількість працівників - понад 250 осіб.

Не менш важливим буде звернути увагу на суміжний обов'язок, визначений п. 46.2 Податкового кодексу України. Так, платники податку на прибуток, які відповідно до Закону зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають її контролюючому органу у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним.
Спосіб оприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським висновком
Відтак, коло підприємств у яких виникає обов'язок оприлюднення на власній веб-сторінці фінансової звітності разом з аудиторським висновком значно розширилось. На практиці, значна кількість підприємств з тих чи інших причин не мають власного веб-сайту або веб-сторінки, і це додає певні труднощі щодо виконання зазначеної вище вимоги.

Норма статті 14 Закону містить формулювання: «на своїй веб-сторінці». Відтак, підприємство не зобов'язане бути власником веб-сайту, а лише веб-сторінки цілком достатньо.

Згідно статті 1 Закону України «Про авторське право та суміжні права», власник веб-сторінки - це особа, яка є володільцем облікового запису, що використовується для розміщення веб- сторінки на веб-сайті, та яка управляє і (або) розміщує електронну (цифрову) інформацію в межах такої веб-сторінки. Власник веб-сайту не є власником веб-сторінки, якщо останній володіє обліковим записом, що дозволяє йому самостійно, незалежно від власника веб-сайту, розміщувати інформацію на веб-сторінці та управляти нею.

Підсумовуючи вище написане, підприємство може оприлюднювати фінансову звітність разом з аудиторським висновком на будь-якому веб-сайті. Але за умови, що воно є власником відповідної веб-сторінки. Це дає можливість підприємству оприлюднювати звітність та аудиторський висновок, зокрема у соціальній мережі Facebook або LinkedIn.

Однак, слід звернути увагу, на відкритому доступі до веб-сторінки. Кожна особа повинна мати безперешкодний доступ до ознайомлення із вмістом такої веб-сторінки, тобто без необхідності обов'язкової авторизації. Така вимога є обов'язковою, оскільки протилежне порушує саму суть оприлюднення.

На сьогодні не визначено офіційного порядку перевірки факту оприлюднення підприємством фінансової звітності разом з аудиторським висновком.

Однак, можна виділити основні рекомендації щодо такого оприлюднення, а саме:
  1. Оприлюднення здійснюється шляхом розміщення відповідних документів на особистій веб-сторінці підприємства.
  2. Підприємство повинно мати виключний доступ до її наповнення.
  3. Вміст веб-сторінки, у тому числі електронні документи розміщені на ній, повинні бути загальнодоступними для перегляду.
  4. Веб-сторінка повинна містити ідентифікуючі ознаки підприємства, такі як найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, адреса, контактні дані, тощо.
  5. Фінансову звітність, аудиторський звіт слід завантажувати у найбільш поширених форматах файлів електронних документів (.pdf, .doc,).
  6. Створення електронних документів повинно здійснюватися з накладанням електронного підпису підприємства.
  7. Опис електронного документа має містити його короткий зміст.
Обрання суб'єкта аудиторської діяльності
Аудиторська діяльність регламентована Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». На відміну від підприємств, що становлять суспільний інтерес, великим та середнім підприємствам не визначено обов'язку у проведенні конкурсу для обрання суб'єкта аудиторської діяльності.

Водночас, у нашому випадку (великі та середні підприємства), такий суб'єкт аудиторської діяльності повинен бути віднесений до тих, що мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності. Для пошуку або перевірки суб'єкта аудиторської діяльності на відповідність, необхідно скористатися реєстром суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, розміщений на веб-сайті Аудиторської палати України (https://www.apu.com.ua/).
Відповідальність
За не оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності, керівник підприємства несе адміністративну відповідальність. Так, згідно статті 163-16 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачається адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі від 17000 грн. до 34000 грн. та від 34000 грн. до 51 000 грн. у випадку вчинення порушення протягом року, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню.

Справи про адміністративні порушення, пов'язані з порушенням законодавства в частині не оприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським звітом, розглядає орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, що визначено частиною 4 статті 15 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Згідно інформації, отриманої від Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю», станом на 26.08.2021 останнім не приймалось рішень про накладенням адміністративних стягнень за не оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом за 2020-2021 роки.

Що ж стосується неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності, то у даному випадку передбачена відповідальність безпосередньо підприємства у вигляді штрафу та адміністративна відповідальність керівника підприємства. До підприємства застосовується відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 340 грн. та 1020 грн. у випадку повторного застування штрафу протягом року за таке порушення.

Також, статтею 163-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено адміністративну відповідальність, у вигляді штрафу у розмірі від 85 грн. до 170 та від 170 грн. до 255 грн. у випадку повторного притягнення до відповідальності протягом року за таке ж порушення.

Додатково слід наголосити на тому, що введення воєнного стану в Україні, внесло свої корективи стосовно відповідальності за неподання, не оприлюднення фінансової звітності або річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом.

Закон України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», визначив можливість подавати у тому числі бухгалтерські та аудиторські звіти, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання. Про таку можливість також вказує Міністерство фінансів України в інформаційному повідомленні від 11.03.2022.

У тому числі, у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб не застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності та/або документів.
Висновок
Проте, не варто нехтувати аудитом та оприлюдненням звітності. Слід пам'ятати, що пошук суб'єкта аудиторської діяльності та складання аудиторського висновку процес не із швидких. Приділити увагу варто й підготовці веб-сторінки підприємства, у випадку її відсутності. Слід уважно поставитись до її оформлення. При належній організації така підготовка не є складною. На перший погляд, визначення обов'язку для складання аудиторських звітів та їх опублікування разом із фінансовою звітністю, для більш широкого кола суб'єктів господарювання, може сприйматись бізнесом лише як додатковий тиск. Однак, за таким кроком стоїть зближення законодавства України та Європейського співтовариства і як результат зміцнення економічних зв'язків між Україною та ЄС.
Проте, не варто нехтувати аудитом та оприлюдненням звітності. Слід пам'ятати, що пошук суб'єкта аудиторської діяльності та складання аудиторського висновку процес не із швидких. Приділити увагу варто й підготовці веб-сторінки підприємства, у випадку її відсутності. Слід уважно поставитись до її оформлення. При належній організації така підготовка не є складною. На перший погляд, визначення обов'язку для складання аудиторських звітів та їх опублікування разом із фінансовою звітністю, для більш широкого кола суб'єктів господарювання, може сприйматись бізнесом лише як додатковий тиск. Однак, за таким кроком стоїть зближення законодавства України та Європейського співтовариства і як результат зміцнення економічних зв'язків між Україною та ЄС.
Special for Pravo UA.
We offer solutions