Criminal search by law enforcement bodies at your company. What are you going to do? (in Ukrainian)
22/05/2023
Legal Insight
Трапляються випадки, коли співробітники підприємства, не розуміючи логіку проведення такої слідчо-розшукової дії як обшук, а також не знаючи про свої права та права слідчого/прокурора, про правильну поведінку та забороні дії під час обшуку, можуть припуститись помилок, що, у свою чергу, можуть вплинути на подальший хід та результати кримінального розслідування. Тож важливим для керівників та співробітників підприємств бути проінформованими щодо необхідних дій під час проведення обшуку працівниками правоохоронних органів.

Обшук - це спеціальний засіб державного примусу, який застосовують винятково в кримінальному провадженні із метою пошуку, виявлення та фіксації відомостей, які можуть мати значення для кримінального провадження.
Обшук на підприємстві може проводитись слідчим та/або прокурором на підставі ухвали слідчого судді. Крім того, обшук може проводитись працівниками Національної поліції, Служби безпеки, Бюро економічної безпеки, Державного Бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України.

Важливо знати, що законом не обмежується кількість правоохоронців, які можуть брати участь в проведенні обшуку. При цьому, право на проведення обшуку мають лише ті особи, що зазначені в ухвалі слідчого судді, тож необхідно обов'язково ознайомитись з ухвалою та перевірити всіх уповноважених на обшук осіб, звірившись з пред’явленими посвідченнями.

Обшук, відповідно до закону, повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку. З урахуванням загального положення ст. 223 КПК України, слідча дія не проводиться з 22 години до 06 години дня. Проте, якщо слідчий або прокурор вважатимуть за необхідне, вони можуть з’явитись з обшуком і у нічний час.


Prepared by:
Associate
Khrystyna Vrona
Junior Associate
Трапляються випадки, коли співробітники підприємства, не розуміючи логіку проведення такої слідчо-розшукової дії як обшук, а також не знаючи про свої права та права слідчого/прокурора, про правильну поведінку та забороні дії під час обшуку, можуть припуститись помилок, що, у свою чергу, можуть вплинути на подальший хід та результати кримінального розслідування. Тож важливим для керівників та співробітників підприємств бути проінформованими щодо необхідних дій під час проведення обшуку працівниками правоохоронних органів.

Обшук - це спеціальний засіб державного примусу, який застосовують винятково в кримінальному провадженні із метою пошуку, виявлення та фіксації відомостей, які можуть мати значення для кримінального провадження.
Обшук на підприємстві може проводитись слідчим та/або прокурором на підставі ухвали слідчого судді. Крім того, обшук може проводитись працівниками Національної поліції, Служби безпеки, Бюро економічної безпеки, Державного Бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України.

Важливо знати, що законом не обмежується кількість правоохоронців, які можуть брати участь в проведенні обшуку. При цьому, право на проведення обшуку мають лише ті особи, що зазначені в ухвалі слідчого судді, тож необхідно обов'язково ознайомитись з ухвалою та перевірити всіх уповноважених на обшук осіб, звірившись з пред’явленими посвідченнями.


Обшук, відповідно до закону, повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку. З урахуванням загального положення ст. 223 КПК України, слідча дія не проводиться з 22 години до 06 години дня. Проте, якщо слідчий або прокурор вважатимуть за необхідне, вони можуть з’явитись з обшуком і у нічний час.
Підготовка працівників підприємства до обшуку
В даному випадку варто зрозуміти лише логіку поведінки під час обшуку – вимагати проведення слідчих дій тільки за участю адвоката, зокрема й у разі проведення особистого обшуку особи.

Важливо запам’ятати, що працівники:
1. Не зобов’язані повідомляти будь-яку інформацію працівникам правоохоронних органів до прибуття адвоката.
2. Повинні зберігати спокій.
3. Не повинні покидати своє робоче місце, якщо це можливо.
4. Не мають вступати у перепалку з правоохоронцями та не чинити їм опору.
Важливо пам’ятати, що вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків є кримінально караним діянням, передбаченим нормами КПК України.

У свою чергу, на представника або керівника компанії покладається значно ширша зона відповідальності, яка повинна включати такі дії:
1. Викликати адвоката, з яким укладено договір про надання правової допомоги.
2. Вимагати пред'явлення Ухвали слідчого судді про проведення обшуку та надання її копії.
3. Зафіксувати ідентифікаційні дані слідчо-оперативної групи, яка проводитиме обшук.
4. Перевірити візуально Ухвалу слідчого судді на правильність зазначеної адреси й назви підприємства, які речі та майно планують відшукувати, термін дії Ухвали та виконавців Ухвали.
У разі виявлення неправильної адреси, назви підприємства або закінчення терміну дії Ухвали – це є підставою для відмови в допущенні слідчого чи прокурора до обшуку!
5. Не провокувати на здійснення фізичного опору з боку оперативних співробітників.
6. Чітко повідомити слідчого чи прокурора, що адвокат уже в дорозі та вони мають проводити обшук лише за участю адвоката.

Відповідно до норм кримінально-процесуального закону, прокурор повинен вжити належних заходів для забезпечити присутність під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси може бути обмежено або порушено, тобто власника підприємства або його представників. Проте, це не означає, що обшук без таких осіб не може бути проведено, тож необхідно забезпечити присутність керівника або іншого представника підприємства під час проведення обшуку.
Практичні рекомендації щодо дій працівників безпосередньо під час обшуку на підприємстві
1. Вимагайте пояснення причин і підстав проведення обшуку, ознайомлення з ухвалою про надання дозволу на його проведення, надання її копії (при цьому слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали увійти до приміщення підприємства лише у невідкладних випадках, пов'язаних із урятуванням життя людей і майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, яких підозрюють у вчиненні злочину. Перелік цих підстав є вичерпним).
2. Якщо змоги залучити адвоката немає, спробуйте максимально фіксувати хід проведення обшуку засобами аудіо та відеофіксації, бажано безперервно від самого початку і до кінця.

Проте, варто пам’ятати, що слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

3. Непоодинокі випадки вилучення як мобільних телефонів, так і інших електронних речей (комп’ютерів, флеш-носіїв, тощо).

Тут варто знати, що вилучення особистих речей має відбуватись із належним фіксуванням – мова йде про проведення такої процедури як особистий обшук особи. Такий особистий обшук проводиться особами тієї ж статі, у присутності не менше двох понятих також тієї ж статі, що і особа, обшук якої здійснюється, а сама дія повинна фіксуватись в окремому протоколі особистого обшуку. Обов’язково слідкуйте за фіксацією ходу і результатів особистого обшуку у відповідному протоколі.
Ви маєте право вимагати вчинення обшуку лише за присутності адвоката чи представника (адвокат або представник повинен прибути протягом трьох годин).

4. Вимагайте занесення будь-яких інших заяв (зауважень, заперечень), які виникають під час та з проводу проведення обшуку, до протоколу обшуку або фіксуйте власноруч свої зауваження під час підписання протоколу.
5. Перед підписом протоколу обшуку перевірте два моменти: прізвище та ініціали всіх учасників процесу на предмет того чи всі записані та опис майна, що вилучається. Там повинно бути зазначений перелік майна, що було реально вилучено.
6. Вимагайте виготовлення та залишення другого примірника протоколу обшуку з доданим до нього описом вилучених документів і тимчасово вилучених речей (за наявності).

Беручи до уваги й аналізуючи реалії сьогодення, досить часто трапляються ситуації, коли слідчий або прокурор починають проводити обшук на підприємстві, не дочекавшись адвоката, при цьому аргументуючи свої дії тим, що, коли адвокат приїде, вони його допустять до обшуку та продовжать разом із ним. З метою уникнення такої ситуації потрібно чітко заявити слідчому про те, що ви бажаєте скористатися правовою допомогою.
Висновок
Отже, метою обшуку є пошук, виявлення та фіксація відомостей, які можуть мати значення для кримінального провадження. З позиції безпеки - власної та самого підприємства, керівник та працівники повинні бути морально підготовленими та знати певний мінімум важливої інформації, яка може допомогти під час проведення обшуку у приміщенні такого підприємства, самостійно слідкувати за законністю, вести розмову з представниками правоохоронних органів. Доцільним є залучити до процесу спеціаліста й окремо заявити про це слідчому, вимагаючи проводити обшук лише за присутності свого адвоката. Зазначене необхідно зафіксувати на відеокамеру, на яку здійснюють запис правоохоронці, оскільки надалі, у разі відмови останніх, адвокат зможе побудувати необхідну стратегію захисту, за якої вилучені документи або речі можуть бути визнані недопустимим доказом.
Отже, метою обшуку є пошук, виявлення та фіксація відомостей, які можуть мати значення для кримінального провадження. З позиції безпеки - власної та самого підприємства, керівник та працівники повинні бути морально підготовленими та знати певний мінімум важливої інформації, яка може допомогти під час проведення обшуку у приміщенні такого підприємства, самостійно слідкувати за законністю, вести розмову з представниками правоохоронних органів. Доцільним є залучити до процесу спеціаліста й окремо заявити про це слідчому, вимагаючи проводити обшук лише за присутності свого адвоката. Зазначене необхідно зафіксувати на відеокамеру, на яку здійснюють запис правоохоронці, оскільки надалі, у разі відмови останніх, адвокат зможе побудувати необхідну стратегію захисту, за якої вилучені документи або речі можуть бути визнані недопустимим доказом.

Special for Protocol UA.
We offer solutions